top of page
DSC01389.jpg

Laowa Proteus 2x Anamorphoten

Laowa Proteus 2x  anamorphe Objektve mit PL oder EF Mount 35mm & 60mm & 85mm (more to come) je T 2.0, S35

550 € / Tag oder 2.000 € / Woche

Bei Einzelmiete Preis je Optik 250 € / Tag.

bottom of page